0909317459 M.s Hương. Chuyên phân phối vỏ xe nâng, lốp xe nâng, bánh xe nâng, vo xe nang, lop xe nang, banh xe nang, vo xe nang khong ruot, vo xe nang dac ruot, vo hoi xe nang.

المصدر: Vỏ xe nâng bridgestone, vỏ xe nâng solideal, vỏ xe nâng, lốp xe nâng, bánh xe nâng.